REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wstęp

Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§1. Definicje

 

§2. Postanowienia ogólne

 

 

§3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

 

 

§4. Umowa sprzedaży

 

 

§5. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 

 

§6. Metody płatności

 

 – przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy;

 – za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 prowadzonego przez PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu (https://www.przelewy24.pl/regulamin).

 

§7. Odpowiedzialność za zgodność Produktu z umową

 

 

§8. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

 

§9. Odstąpienie od umowy

oraz postępowanie reklamacyjne w zakresie usług elektronicznych

 

§10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

 

§11. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 

 

§12. Własność intelektualna

 

§13. Postanowienia końcowe